Periodieke controle

Een periodieke tandarts controle is een onderzoek naar de gezondheid van uw gebit door uw vaste tandarts bij SB Tandartsen. Voorkomen is beter dan genezen. Vandaar dat het belangrijk is dat u twee keer per jaar uw gebit laat controleren door uw tandarts bij SB Tandartsen en adviezen van uw tandarts volgt voor het behoud van uw gebit en optimale mondhygiëne.

Periodieke tandarts controle en preventie bij SB Tandartsen

Bij elk bezoek aan onze tandartspraktijk, wordt door de tandarts een gebitscontrole uitgevoerd. Zo’n gebitscontrole is belangrijk voor optimale mondzorg. Bij een gebitscontrole controleert de tandarts uw tanden en kiezen op gaatjes, tandsteen, zwakke plekken en aanslag elk halfjaar. Vervolgens wordt preventief tandsteen en aanslag door onze paro-preventie assistente of mondhygiëniste verwijdert. Bij SB Tandartsen wordt dit VP (Verzorging en Preventie) genoemd.

Wat is Verzorging en Preventie (VP)?

De Verzorging en Preventie wordt door Paro-preventieassistentes of mondhygiëniste van SB Tandartsen uitgeveord als u bij ons voor de halfjaarlijkse controle komt. Tijdens VP behandeling bij kinderen en volwassenen wordt aandacht besteed aan eet en drinkgewoontes en de status van uw tandvlees. Na VP behandeling wordt uw gebit en mond helemaal glad en schoon, voor dat tandarts frisse gevoel. U krijgt natuurlijk uitleg (poetsinstructie) hoe u deze frisse en schone mond kunt behouden.

Kinderpreventie en kindertandheelkunde bij SB Tandartsen

Een goed melkgebit ligt aan de basis van een gezond en blijvend gebit. Hierdoor is vanaf 2 jaar een bezoek aan de tandarts voor controle van het gebit aangeraden. De laatste jaren merken wij als tandartsen in Nederland dat de kindergebitten achteruit gaan. Het aantal gaatjes in melktanden neemt toe. Helaas krijgen we ook regelmatig terugkoppeling van de ziekenhuizen waarbij alle melktanden van de kinderen onder narcose getrokken zijn vanwege infecties en onsteking in de mond om verdere Hart- en vaatziekten te voorkomen. Vanwege die reden hebben we bij SB Tandartsen besloten om meer aan preventie en voorlichting te gaan doen naast onze reguliere preventie bij onze jonge patiënten.

Wist u dat een bezoek aan de tandarts voor de kinderen is opgenomen in de basisverzekering en is voor de kinderen tot 18 jaar gratis. U kunt dus zonder extra tandartsverzekering met uw kind bij de tandarts terecht. Ook als u zelf niet naar de tandarts gaat.

Wilt u meer weten over kindertandheelkunde en wat houdt kinderpreventie bij SB Tandartsen precies in? klik hier

De behandelkosten voor gebietscontrole en preventie

Bij SB Tandartsen werken we volgens de vaste tarieven vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze worden door uw verzekering geheel of gedeeltelijk (afhankelijk van uw type tandartsverzekering) vergoed. Indien de behandelkosten boven 150 Euro uitkomen, wordt een behandelplan opgesteld en met u besproken. U krijgt een volledige overzicht van de vergoedingen vanuit uw tandartsverzekering en eventueel uw eigenbijdrage. Als het behandelplan klaar is en u hiermee akkoord gaat, maakt de tandarts een vervolg afspraak voor de behandeling. De kosten voor VP (Verzorging en preventie) bij SB Tandartsen worden indien u een tandartsverzekering hebt, volledig vergoed.
De tandartskosten voor de kinderen tot 18 jaar worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Ook is het eigen risico hierop niet van toepassing.

Wilt u meer weten over algemene tandheelkunde, paro-preventie, mondhygiëne, kinderpreventie en kindertandheelkunde bij SB Tandartsen of hebt u vragen of behoefte aan meer informatie naar aanleiding van dit artikel? Wij helpen u graag verder. Neemt contact met onze tandartspraktijk.